Količina emisij oglikovega dioksida v 2014 za desetino manjša kot v 2013

racuni-emisij-v-zrak-slovenija-2014-page-001

racuni-emisij-v-zrak-slovenija-2014-page-002

 

Advertisements