EKO SKLAD JE OBJAVIL NOVA JAVNA POZIVA ZA DODELJEVANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV

eko sklad

EKO SKLAD razpisi 2015

EKO SKLAD razpisi 2015

Nepovratna sredstva za nove naložbe v stanovanjskih stavbah tudi letos – Za občine in druge pravne osebe po daljši prekinitvi zopet ugodni krediti – Za okoljske naložbe občanov več ugodnih kreditnih sredstev

Spodbude bodo namenjene za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo toplotnečrpalke, priključitev starejše stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasade in strehe, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, gradnjo ali nakup pasivne oz. skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in celovito obnovo starejše stanovanjske stavbe, nakup stanovanja v tri in več stanovanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu.

Višina spodbude je pri večini ukrepov, za katere je mogoče dodeliti nepovratna sredstva, omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe, hkrati pa je določena omejitev v nominalnem znesku. Z namenom doseganja večjih prihrankov energije so pri nekaterih ukrepih, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, nekoliko ostrejši kriteriji za pridobitev nepovratnih sredstev v primerjavi z lanskim letom.

  • Pri kurilnih napravah na lesno biomaso so predpisane nižje emisije ogljikovega monoksida (prej 500 mg/m3, sedaj 400 mg/m3), pri toplotnih črpalkah je spremenjena zahteva po najnižjem grelnem številu za toplotno črpalko tipa zrak-voda (prej 3,4, sedaj 3,5). Poleg tega letos ne bodo predmet nepovratnih finančnih spodbud toplotne črpalke samo za pripravo sanitarne tople vode.
  • Pri zamenjavi starega z lesenim energijsko učinkovitim zunanjim stavbnim pohištvom je predpisana nižja toplotna prehodnost (prej 1,2 W/m2K, sedaj 1,1 W/m2K), trojna zasteklitev in energijsko učinkovit distančnik.
  • Pri izvedbi toplotne izolacije fasade je predpisana debelina izolacijskega materiala najmanj 18 cm s toplotno prevodnostjo λ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino druge toplotne izolacije (d), da bo razmerje λ/d manjše od 0,250 W/m2K, pri toplotni izolaciji strehe oziroma stropa proti neogrevanemu prostoru, pa je zahtevanega najmanj 30 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da 2 bo razmerje λ/d manjše od 0,150 W/m2K.
  • Pri nakupu stanovanjskih enot v pasivnih oziroma skoraj nič energijskih večstanovanjskih stavbah bo predmet nepovratnih finančnih spodbud le nakup stanovanjske enote v obnovljeni pasivni oziroma skoraj nič energijski večstanovanjski stavbi.

Hkratna pridobitev ugodnega kredita in nepovratnih sredstev
Dodatna ugodnost, ki jo bo Eko sklad ponudil investitorjem občanom tudi v letošnjem letu, je možnost najema ugodnega kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe, ki lahko združujejo enega ali več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira

Pomembno
z deli se lahko prične šele po oddaji vloge na Eko sklad.

Podrobnosti preko spodnje povezave!

28. april 2015

Advertisements