Pozor, škodljivi delci v zraku: ne kurite lesa, zmanjšajte ogrevanje!

Fotografija je simbolična.

V primeru napovedane velike verjetnosti preseganja dnevnih mejnih vrednosti  priporočamo občanom in pravnim osebam, da ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja, da zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva, da uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil ter da ne kurijo na prostem.

Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 je 50 mikrogramov na kubični meter. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne vrednosti.

Delež malih kurilnih naprav v skupnih emisijah delcev PM10 v Sloveniji je kar dve tretjini. Najbolj onesnažujejo zastarele kurilne naprave na les, še posebej, če se v njih kurijo premalo suha drva. Z upoštevanjem navodil za pravilno kurjenje prihranimo gorivo in zmanjšamo onesnaževanje zraka.

Občasne meritve so pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih zunaj območij, za katera so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les, zato je zaradi zaščite zdravja smiselno upoštevati zgoraj navedena priporočila tudi na takih območjih.

Advertisements

Slovenska mesta znova v plašču onesnaženega zraka

Arso prebivalcem priporoča, naj ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, zmanjšajo ogrevanje prostorov in uporabljajo javni prevoz.

Ogroženo tudi predmestje

Meritve so pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih izven območij, za katere so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les. Zato je zaradi zaščite zdravja smiselno upoštevati zgoraj navedena priporočila tudi na takšnih območjih.

Agencija RS za okolje (Arso) pričakuje preseganje mejne vrednosti trdih delcev PM 10 v zraku pozimi v Mariboru, Celju, Murski Soboti, Novem mestu, Trbovljah in Zagorju.

V Ljubljani, Kranju in Hrastniku so preseganja možna, na Primorskem pa preseganj ne pričakujejo.

Kjer je velika verjetnost za preseganje dnevne mejne vrednosti, občanom in pravnim osebam priporočajo, naj ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja.

Poleg tega naj zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva, uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil ter ne kurijo na prostem.

Male kurilne naprave prispevajo k skupnim emisijam delcev PM 10 v Sloveniji kar dve tretjini. Najbolj onesnažujejo zastarele kurilne naprave na les, še posebej, če se v njih kurijo premalo suha drva.

Z upoštevanjem navodil za pravilno kurjenje prihranimo gorivo in zmanjšamo onesnaževanje zraka, pravijo na agenciji.

MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA: https://imisije.wordpress.com/2014/11/26/predstavitev-mobilnega-analizatorja-plinov-cerex/?preview=true&preview_id=89

Pozor, v zraku škodljivi trdni delci

Za preseganje mejne vrednosti delcev PM10 so krivci prevsem individualna kurišča na les in fosilna goriva.

Kaj so trdni delci

Kot pojasnjujejo v Elektroinštitutu Milan Vidmar, je trdni delec (PM) izraz za prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju. Kot aerosol je v obliki vodne kapljice, v kateri je ujet trdni ali tekoči delec. V veliki večini delcev je glavna sestavina ogljik, na tega pa se lahko vežejo primesi, kot so kovine, organska topila ali ozon. Najpogosteje se izvajajo v zadnjih letih meritve delcev premera 10 (PM10) in 2,5 (PM2,5) nanometra, ki so zdravju najbolj škodljivi.

Vplivajo na zdravje ljudi in klimo

Sestava delcev je odvisna od njihovega izvora. Velja, da se manjši in svetlejši delci zadržujejo v zraku dalj časa. Večji delci se zadržujejo v atmosferi nekaj ur, medtem ko lahko manjši delci ostanejo več tednov in se navadno sperejo iz atmosfere šele s padavinami. Delci so naravnega (dim gozdnih požarov, vulkanski pepel) ali antropogenega izvora (energetski objekti, promet, industrija, individualna kurišča). Vplivajo na zdravje ljudi kakor tudi na klimo, vidnost in podobno.

Kot poudarjajo na elektroinštitutu, k emisiji trdnih delcev v zimskih mesecih pomembno prispevajo individualna kurišča na les in fosilna goriva. V preteklih letih so največji delež k izpustom skupnega prahu prispevala individualna kurišča. Promet predstavlja velik vir onesnaženja z najmanjšimi delci, predvsem na območjih z veliko gostoto prometa. Kot je navedeno na spletnih straneh elektroinštituta, je dokazano, da prisotnost cinka v delcih poveča moč vnetja, stopnjo odmiranja tkiv in preobčutljivosti pljuč.

Priporočilo

V primeru napovedane velike verjetnosti za preseganje dnevnih mejnih vrednosti priporočamo, da občani ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja, da zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva, da uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil in da ne kurijo na prostem.

»Delež malih kurilnih naprav v skupnih emisijah delcev PM10 v Sloveniji je kar dve tretjini. Najbolj onesnažujejo zastarele kurilne naprave na les, še posebej, če se v njih kurijo premalo suha drva. Z upoštevanjem navodil za pravilno kurjenje prihranimo gorivo in zmanjšamo onesnaževanje zraka,« poudarjajo. Dodajajo, da so občasne meritve pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih zunaj območij, za katera so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les.

MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA: https://imisije.wordpress.com/